خبرگزاری جازموریان

آخرین اخبار پنج گنج ( قلعه گنج، کهنوج، رودبار، منوجان، فاریاب)

نام بنر

عمومی

کلیپ آموزنده برای عموم،

کلیپ آموزنده جهت اطلاع و آگاهی دختر و پسرا...

به سفارش سلامت روان معاونت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 

مدت زمان: 3 دقیقه 6 ثانیه