امروز برابر است با :1402-07-10

پیش ثبت نام حجت‌الاسلام والمسلمین رضا امیری برای کاندیدی مجلس در شش شهرستان جنوبی کرمان