امروز برابر است با :1402-07-03

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

در دیار مردخیز و بزرگ جنوب کرمان مردان بزرگ و نیک نامی پرورش یافته اند که نام طوایف این خطه را با اخلاق ، مرام و منش پاک خود ماندگار کرده اند بی شک حاج مراد جهانگیری یکی از نامی ترین این بزرگان بود که گذشت، مردانگی، غیرت و از همه مهمتر مردم داری و همیاری و اصلاح ذات البین را سرلوحه اخلاق و مرام خود در طول عمر با برکتش قرار داده بود مردی خردمند، باگذشت و با اندیشه های عمیق انسانیت و همدردی ، از تبار تلاش و تعهد و غیرت و مردانگی که همواره در راه اتحاد و همراهی در حل و گشایش اختلافات در جنوب شرق کشور پیش قدم و همیشه همراه و هم پیمان بود قطعا یاد این انسان وارسته با تاریخ این دیار عجین و در دلهای بزرگ مردم جنوب کرمان و بلوچستان و شرق هرمزگان با عظمت به یادگار خواهد ماند. روحش شاد و یادش گرامی باد

مراسم تشییع و تدفين بزرگ مرد رودبار زمین حاج مراد جهانگیری