بازار بدون حساب کتاب میوه و تربار در قلعه گنج

  • ۵۰

بازارمیوه وتربار در قلعه گنج بدون حساب کتاب 
بازار میوه وتره بار در قلعه گنج اصناف و صنعت معدن وحساب کتاب نمی شناسد
امروز در هرکدام از تره باری های سطح شهر برای مثلا خرید میوه می رفتیم قیمتها در هرتره بار فروشی جداگانه بود ،مثلا به قول معروف الو (پجی )در یک تره بار فروشی 10هزار تومان بفروش

جلسه کمیسیون کارگری شهرستان قلعه گنج برگزار شد

  • ۹۹

جلسه کمیسیون کارگری شهرستان قلعه گنج برگزار شد.
 جلسه کمیسیون کارگری شهرستان قلعه گنج صبح امروز با ریاست معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری قلعه گنج و شهدوستی رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه و نماینده تامین اجتماعی،مصطفوی صنعت و معدن و مدیر اداره برق و مراد احمدی نماینده ی شهرداری و جمعی از مدیران