⭕️زمان استفاده از آب شرب را مدیریت کنید/ سه راه مدیریت مصرف آب

🔺ربیس اداره آب و فاضلاب کهنوج با تأکید براینکه برای کاهش مصرف آب باید اقتصاد آب، فرهنگ‌سازی و اقدامات فنی مهندسی توامان انجام شود، گفت: مردم زمان استفاده از مصرف آب را کوتاه کنند، معتقدیم در این روزها رعایت موارد بهداشتی ضروری است.

🔺به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حامد یوسف زاده بیان کرد: این روزها همزمان شدن خانه تکانی و شستشو و رعایت مسائل بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ب