پایگاه خبری جازموریان

کهنوج، رودبارجنوب، قلعه گنج، منوجان، فاریاب

500 میلیارد تومان خسارت سیل به بخش کشاورزی جنوب کرمان

  • ۲۷۰

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان گفت: برآورد اولیه خسارت ناشی از بارندگی و سیل ۳ فروردین ماه ۹۹ به بخش کشاورزی جنوب کرمان بیش از ۵۰۰میلیارد تومان است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر برخوری رییس سازمان در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده در خصوص برآورد اولیه خسارت ناشی از سیل در جنوب کرمان  گفت

هجوم دوباره ملخ ها به جاز موریان

  • ۲۵۶

ورود دوباره ملخها به جازموریان

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان از آغاز عملیات مبارزه علیه افت ملخ صحرایی در سطح ۴۵۰ هکتار در منطقه دگلک جازموریان خبر داد.

تا بیست سال آینده ذخیره آب های زیرزمینی دشت های جنوب کرمان افت شدید کمی و کیفی مواجه خواهد شد

  • ۲۹۰

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان:با ادامه روند مصرفی فعلی آب تا ۲۰ سال آینده با افت کمی و کیفی ذخیره آب های زیرزمینی دشت های جنوب کرمان موا