بیان بخشی از مشکلات و گرفتاری های مردم جنوب کرمان توسط طلبه ی دلسوز و مطالبه گر

  • ۱۹۰

ناگفته های یک جوان دلسوز و مطالبه گر از فوت یک دختر در جنوب کرمان در اثر ریزش ندانم کاری های مسئولین بی کفایت

خانه گلی آسیه که در اثر سیل امسال رودبار جنوب خیس خورده بود و ضعیف شده بود بعد از گذشت چند ماه از وقوع سیل بر سرش ریخت و جانش را از دست داد...

نمی‌دانم چند انسان دیگر در جنوب کرمان چنین وضعی دارند، اما می‌دانم از

کجایند مسئولین بخش جازموریان

  • ۱۷۷

کجایند مسعولین بخش جازموریان؟

والا استاندار اومد کدوم روستا بردن گردوندنش به جز چاه ابراهیم ویکی دوروستای دیگه

واقعا از مرکز استان اومده فقط برای اینکه یک روستا را ببینند

کجایید مسعولین 
کجاست وعده هایتان؟