تامین اعتبار عملیات برق رسانی به روستای کلاهون قلعه گنج

  • ۷۹

با پیگیری فرماندار قلعه گنج و به همت اداره برق این شهرستان و با  ۱۵ میلیارد ریال اعتبار صورت خواهد گرفت:

پایانی بر شب های تاریک روستای "کلاهون" مارز
به رغم تلاشهای صورت گرفته برای برق دار کردن روستاها در مناطق مختلف جنوب کرمان ولی همچنان روستاهایی وجود دارند که در تاریکی به سر می برند تا برق نگاه کودکان روستایی در انتظار احداث شبکه روشنایی باقی بماند.

در شهرستان قلعه گنج  اقدامات چشم گیری برای برق رسانی به روستاهای این ش