مسئولین محترم شهرستان ، با سلام اهالی شهرک صنعتی جنب میدان تربار حدود یک ماه است که فقط اول صبح ها یک کم آب هست و آلان به مدت دو روز است که به کلی آب قطع شده و آب برای خوردن هم نیست.لطفا