پل هایی که دوسال از ساخت آنها میگذرد اما هنوز رنگ آسفالت
 را ندیده اند
قولهایی که مسئولین مربوطه هزاران بار داده اند وبازدیدهایی که چندین بار صورت گرفته توسط تک تک مسئولین!!
 اما کارخانه آسفالت در شهرستان رودبار جنوب وجود ندارد تا اداره راه رودبار این پل ها را آسفالت کند
دو پل ساخته شده مسیر زهکلوت ،میاندران
۱-پل لب فراوان گلدشت
۲-پل چاه علم ۵کیلومتری میاندران

دیگه خسته شدیم از بسکه خواهش کردیم 
خسته شدیم از بسکه التماس کردیم 
اداره راه باید بررسی کند که این جاده اصلی رودبار ایرانشهر است ...جاده یک روستا نیست که امروز وفردا میکنید

🌐با جازموریان به روز باشید...🍃👇🏻
http://T.me//jazmooryan