منصور شکرالهی در یک نگاه ؛
منصور شکرالهی در سال 1349 در خانواده ای کشاورز و مذهبی در منوجان متولد شد . ایشان دوره ی ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه خود را در منوجان گذرانید و پس از اخذ دیپلم در رشته ی حقوق وارد دانشگاه شد و فارغ التحصیل  این رشته در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. 

منصور شکرالهی در سال 81 به عنوان دادیار در دادگستری بندر کنگان استان بوشهر وارد عرصه ی کار قضایی شدند . 

سوابق منصور شکرالهی ؛ 

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کنگان از سال 81 تا سال 83
 
بازپرس دادگستری عمومی و انقلاب شهرستان کنگان از سال 83 تا سال 86 

معاون دادستان عمومی و انقلاب دادگستری شهرستان کنگان از سال 86 تا سال 88

دادستان عمومی و انقلاب دادگستری شهرستان کنگان از سال 88 تا سال 89

رئیس شورای پیشگیری از جرایم شهرستان عسلویه از سال 91 تا حال حاضر

عضو کمیته ی امنیتی و اقتصادی وزارت نفت در پارس جنوبی  از سال 92 تا حال حاضر 

قاضی امنیت فرودگاه خلیج فارس بندر عسلویه از سال 92 تا حال حاضر 

 رئیس دادگستری شهرستان عسلویه از سال 89 تا حال حاضر 

منصور شکرالهی در مدیریت پارس جنوبی به عنوان یک نقش نظارتی، دارای عملکرد بسیار درخشانی است . ایشان توانسته است پارس جنوبی را از سال 89 تا زمان حاضر بدون کوچکترین اختلاسی مدیریت نماید . 62% بودجه ی وزارت خانه های دولت در پارس جنوبی تامین اعتبار می شوند .  
منصور شکرالهی در زمان تحریم در سال های 90-89 قاضی یک پرونده ی بین المللی در عرصه ی نفت و گاز بین ایران و شرکت مشترک روسیه و فرانسه تحت عنوان ( گاز استروم )  بوده و صدور حکم ایشان مورد تائید قاضی تجارت کشور فرانسه قرار گرفت و پول های بلوکه شده حاصل از تحریم از کشور فرانسه آزاد و به حساب ایران واریز گردید .