مدیر جهاد کشاورزی کهنوج در خصوص حمله آفت ملخ صحرایی به دشت ها، مراتع، مزارع و باغات این حوزه هشدار داد .

به گزارش کهنوجیها ، مهندس حیدری گفت: با توجه به مبارزه ناقص عربستان با ملخ صحرایی، دستجاتی از این آفت شوم از طریق امارات وارد جنوب ایران و جنوب کرمان شدند، که مبارزه با این مهم از بهمن ماه آغاز گردید. 

مدیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی و پراکندگی آفت ، تخم ریزی ملخ صحرایی علیرغم مبارزه زمینی و هوایی در جازموریان انجام و دامنه هجوم آن به شهرستان های مجاور و کهنوج رسیده است.

حیدری افزود: مبارزه با این آفت در حوزه کهنوج از یک هفته پیش از روستاهای حاشیه هلیل آغاز و سعی بر زمین گیر کردن آن در مسیر رودخانه و جلوگیری از ورود آن به مزارع و باغات داشته ایم، که تا حدود زیادی موفق بوده ایم .

مدیر جهاد کشاورزی ضمن تشکر از حضور به موقع مهندس عیدی فرماندار شهرستان، معاونین و بخشداران در صحنه مبارزه، ضمن تشکر از تشکیل جلسه ستاد بحران، از حضور فعال و مستمر مهندس حسینی بخشدار مرکزی و دهیاران در صحنه مبارزه، مهندس شهریاری بخشدار چاه مرید به لحاظ پیگیری موضوع در حوزه تحت امر  و همکاری دهیاران و کشاورزان  افزود: مبارزه با این آفت خطرناک و قحطی آور با همکاری کشاورزان و حضور فعال با ادوات و سمپاش های پشت تراکتوری امکانپذیر و قابل کنترل خواهد بود. 

مهندس حیدری گفت : همکاران مجموعه تا پاسی از شب نیز درحال مبارزه با این آفت با چند دستگاه سمپاش پشت تراکتوری و یک دستگاه سمپاش ULV بوده و تاکنون سطحی حدود چهار هزار هکتار سمپاشی و پایش شده است .

وی ضمن اعلام هشدار به کشاورزان حوزه دهکهان و چاه مرید، افزود: طی بررسی های صبح امروز  یک دسته از پوره های ملخ های صحرایی نیز از کوه های دهکهان در حال حرکت به سمت باغات هستند و به باغداران دهکهان و بارگاه هشدار داد: ردیابی را در کنار دهیاران، شوراها و همکاران این مجموعه انجام و با مشاهده دستجات ملخ، موضوع را به اطلاع همکاران جهاد کشاورزی برسانند تا در اسرع وقت مبارزه انجام گیرد. 

وی افزود: سم به میزان مورد نیاز موجود بوده، اما به ادوات و سمپاش در این مبارزه نیاز مبرم داریم که همکاری کشاورزان در این خصوص ضروری است.