سپاه در آینده‌ای نزدیک انتقام سخت‌تری از آمریکا می گیرد

 سردار سرتیپ پاسدار عراقی، رئیس اداره امنیت ستاد کل نیروهای مسلح‌:
 🔹شهید سلیمانی از جمله سردارانی بود که تمام اوضاع را در کنترل خود داشت و به جهت هوش سرشار این سردار دلاور اسلام 22 سال پرچم فرماندهی سپاه قدس از سوی رهبر انقلاب به او سپرده شده بود.
 سپاه پاسداران در واقع یکی از بازوان قوی رهبری و نظام است که در آینده‌ای نزدیک انتقام سخت‌تری را به دشمن تحمیل خواهد کرد.
 🔹شهادت شهید سردار سلیمانی موجب شد تا کل جهان اسلام و جبهه مقاومت با یکدیگر متحد شده و ریشه وهابیت را به لطف پروردگار در نطفه خفه کند.