آنا لله و انا الیه راجعون

ریس بانک کشاورزی قلعه گنج به ملکوت اعلی پیوست  به خانواده معزز سابقی و کارکنان بانک کشاورزی قلعه گنج تسلیت می گوییم.