دکتر مهدی شهسواری به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان قلعه گنج منصوب شد
به گزارش کهنوجیها ، در پی انتصاب عطاالله ناوکی فرماندار قلعه گنج  به عنوان مدیرکل بنیادشهید و امور ایثارگران استان هرمزگان، دکترفدائی استاندار کرمان مهدی شهسواری را به عنوان سرپرست فرمانداری قلعه گنج منصوب کرد.

🔺 در سوابق کاری وی معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری های منوجان و کهنوج وجود دارد.