دکترفدائی استاندارکرمان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید استان با محوریت رسیدگی به مسائل اقتصادی شهرستان رودبار جنوب و پیگیری مشکلات دهستان کوهستان زهکلوت گفت: در سند اشتعال استان برای رودبار جنوب در سال 98 تعداد 1093 شغل پیش بینی شده بود که تاکنون حدود 750 مورد آن محقق شده است و مابقی تعهدات نیز تا پایان سال محقق می شود.
دکتر فدائی با اشاره به پراکنش نامناسب سیلوهای ذخیره گندم در استان گفت: پیگیر رفع موانع تأسیس سیلوی 20 هزار تنی ذخیره گندم در شهرستان رودبار جنوب با سرمایه گذاری بخش خصوصی هستیم.
🇮🇷پایگاه خبری مردمی #جازموریان