دستور قاطع استاندار کرمان به فرمانداران
🟠 در مواقع بحرانی امکانات لازم باید کرایه و اجاره شود و هزینه آن نیز توسط ستاد مدیریت بحران استان از محل بودجه حوادث پرداخت می شود.
🔵استاندار کرمان در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان های جنوبی استان در قلعه گنج با اشاره به صحبت های فرمانداران درباره مشکلات کمبود ماشین آلات در حوزه مدیریت بحران در سطح استان گفت: فرمانداران باید در موقع حوادث و بحران ها از امکانات پیمانکاران، دستگاه های دولتی، امکانات شهرستان ها و حتی استان های مجاور برای کنترل و مدیریت بحران استفاده کنند.

🔸دکتر محمد جواد فدائی  اظهار داشت: قاطعانه اعلام می کنم در موقع بحرانی امکانات لازم باید کرایه و اجاره شود و هزینه آن نیز توسط ستاد مدیریت بحران استان از محل بودجه حوادث پرداخت می شود.