حضور فرمانده سپاه رودبارجنوب برای امداد رسانی در روستای بحرانی و سیل زده تکل حسن ۲ که با توجه به بارندگی اخیر و طغیان رودخانه و شکستن سیل بندتمام خانه های این روستا کاملا زیر آب رفته و مردم در سرمای شدید دیشب بالای تپه ها بسر بردن و مسیررفت و آمد مسدود و امدادرسانی با تراکتور انجام شد این روستا نیاز به همت و کمک جهادی مسئولین دارد تا زندگیشان به روال عادی برگردد


🇮🇷رسانه ی مردمی #رودبار_جنوب