جلسه ی حل اختلافات شرکت گاز و شهرداری قلعه گنج صبح امروز با حضور دکتر شهسواری فرماندار قلعه گنج و طرفین مسئله در محل دفتر فرمانداری قلعه گنج در حال برگزاری است.

شایان ذکر است قریب به پنج ماه از تخریب اسفالت خیابان بسیج مرکز شهر جهت بهسازی و بازسازی میگذرد و مغازه داران از این امر همچنان ناراضی هستند و اختلافات شرکت گاز و شهرداری همچنان مانع از اجرای عملیات این پروژه شده است.

 قاسم احمدی شهردار قلعه گنج علت عقب ماندن عملیات اجرایی این خیابان را عدم اجرای تعهدات شرکت گاز در نصب علمک گاز مغازه داران قبل از شروع پروژه ی بهسازی می داند.