بازدید فرمانداررودبارجنوب از مناطق سیل زده بخش جازموریان*

🔹فرمانداررودبارجنوب با حضور در بین سیل زدگان بخش جازموریان در جریان روند خدمت رسانی به مردم قرار گرفت.

🔹به گزارش #رودبار_جنوب محمودقانعی امروز به همراه رضایی بخشدارجازموریان از نحوه خدمت رسانی به سیل زدگان و بازسازی مناطق سیل زده بازدید کرد واز نزدیک در جریان اقدامات صورت گرفته و خدمات ارائه شده قرارگرفت.

🔹در ادامه فرمانداررودبارجنوب و شهریاری رئیس اداره راهداری از جادهای روستایی بخش جازموریان وجاده زهکلوت ،دلگان بازدیدبه عمل آوردن ومحمودقانعی دستورات لازم روصادرکردند.
🔹همچنین عصرامروزقانعی فرمانداررودبارجنوب به همراه ساردویی معاونت سیاسی امنیتی ،اجتماعی فرمانداری رودبارجنوب ورضایی بخشدارجازموریان با حضوردرحوزه روستایی بخش جازموریان با مردم این روستاها که در جریان سیل دچارخسارت شده‌اند، دیدار و گفت‌وگو کردودستورات لازم در جهت برون رفت از وضعیت بحرانی منطقه صادر نمود.