اگهی بکارگیری نیرو در بیمارستان شهدا
 قلعه گنج 


شبکه و مرکز بهداشت شهرستان قلعه گنج در نظر دارد برای تامین نیروی مورد نیاز خود تعداد 12 نفر از افراد واجد الشرایط را به صورت شرکتی بکارگیری نماید.

🔸عنوان شغل: منشی 3 نفر خانم 
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های تحصیلی:
 
-علوم اجتماعی (کلیه ی گرایش ها) و
 -مدیریت دولتی (کلیه ی گرایش ها)
------------------------
🔸عنوان شغلی : نگهبان    6 نفر مرد 

دارا بودن  مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی و کارشناسی در کلیه ی رشته های تحصیلی 
-------------------------------
🔸کارشناسی برق : 1 نفر مرد -
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی برق کلیه ی گرایش ها
-------------------------------
🔸عنوان شغلی:خدمتگزار 
1 نفر اقا -1 نفر خانم با 
دارا  بودن مدرک تحصیلی دیپلم.
-----------------------------

✳شرایط سنی متقاضیان:
 دیپلم 30 سال تمام 

متقاضیان با مدرک کاردانی و کارشناسی: 
35 سال تمام 
-------------
⏪متقاضیان واجد شرایط موظف هستند جهت تشکیل پرونده مدارک خود را در تاریخ ۹۸/۸/۱۴ لغایت ۹۸/۸/۱۶ به واحد کارگزینی بیمارستان شهدا قلعه گنج تحویل نمایند.

🔹متقاضیان بایستی از تاریخ شنبه ۹۸/۸/۱۱ لغایت دوشنبه ۹۸/۸/۱۳ در سایت "کارافرینی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت" ثبت نام و سپس  با در دست داشتن مدارک  مورد نیاز جهت تحویل پرونده ی ثبت نام به واحد کارگزینی بیمارستان شهدا قلعه گنج مراجعه نمایند:

➖اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه 

➖اصل و کپی کارت شناسایی ملی 

➖اصل و کپی مدرک تحصیلی

➖اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت 

➖ارائه رسید و فیش بانکی مبنی بر پرداخت ۳۰،۰۰۰ تومان برای متقاضیان رشته ی شغلی نگهبان و خدمتگزار 

 ➖ارائه رسید و فیش بانکی مبنی بر پرداخت ۵۰،۰۰۰ هزارتومان جهت رشته ی شغلی منشی و کارشناس برق 
به شماره حساب 
۲۱۷۸۳۹۳۹۸۸۰۰۸ نزد بانک ملی قلعه گنج


🔴((نحوه ی برگزاری ازمون متعاقبا پس از ثبت نام اعلام می گردد))