اطلاعیه اداره صنعت،  معدن و تجارت شهرستان کهنوج درخصوص اقلام یارانه ای طرح تنظیم بازار 

عرضه مرغ منجمدهرکیلو۱۰۵۰۰تومان

۱_بلوارشهیدبهشتی ابتدای کوچه عمده فروشان موادغذایی امین رفیعی

۲_ناصرآبادنبش کوچه حافظ۱۳ موادغذایی میثم شهریاری

عرضه شکر،هرکیلو۳۵۰۰ تومان

محل توزیع:

۱_میدان سینماشوبادفروشگاه اتکا

عرضه گوشت منجمد(گوساله)هرکیلو۳۱۵۰۰

محل توزیع:

۱_میدان سینماشوباد فروشگاه اتکا

۲- فروشگاه رفاه خیابان ذکریای رازی

شهروندان گرامی درصورت مشاهده هرگونه تخلف باشماره ۱۲۴ تماس بگیرید.