اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه پنج شهرستان جنوبی کرمان (کهنوج ، رودبار،منوجان ، فاریاب، قلعه گنج)

🔺به گزارش کهنوجیها ، بنابر خبرهای واصله از منابع خبری نزدیک به برخی کاندید ها تاکنون تائید صلاحیت اقایان منصور شکرالهی، حجه السلام امیری،دکتر احمدحمزه،هدایت تاجیک ،محمدپیروزی نیا،عبدالرضابامری ، حسن مرادی  از منابع غیر رسمی اعلام شده است.