خطبه های این هفته نماز جمعه توسط حجت الاسلام رفیعی امام جمعه اقامه گردید.

  • ۷۶

خطبه های این هفته نماز جمعه توسط حجت الاسلام رفیعی امام جمعه اقامه گردید.

 وی در خطبه اول مجددا موضوع  خطبه را خانواده قرار داد و افزود:  اگر میخواهیم در خانه رزق و روزی زیاد شود و برکت وجود داشته باشد باید خانه را از لوث گناه پاک کنیم.

خطیب نماز جمعه افزود: بر اساس یک تقسیم گناه بر دو قسم تقسیم میشود؛ کبیره و صغیره و براساسی دیگر ،تقسیمات دیگری دارد مثلا بعضی ابهت بیشتری دارند و بعضی کمت