5 هڪتار از اراضی ملی شهرستان قلعه گنج از ید متصرفین خارج شد

  • ۱۲۷

‍  فرمانده یگان حفاظت اداره‌ڪل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب ڪرمان گفت
"5 هڪتار از اراضی ملی شهرستان قلعه گنج از ید متصرفین خارج شد"
🔻به گزارش خبرنگار پیام طبیعت جنوب ڪرمان، سرهنگ امیرافضلی فرماندهی یگان حفاظت اداره‌ڪل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب ڪرمان اظهار داشت: در راستای صیانت و حراست از حقوق بیت‌المال بیش از 5 هڪتار از اراضی ملی روستای چاه دادخدا از توابع شهرستان قلعه گنج ڪه